Zarząd
Prezes Andrzej Słota
Wiceprezes  Marcin Błasiok
Sekretarz Klaudiusz Kokot
Członkowie Zarządu  Adam Francik
 Bogdan Wajda