Zarząd
Prezes Andrzej Słota
Wiceprezes  Marcin Błasiok
Sekretarz Jerzy Siwy
Członkowie Zarządu  Klaudiusz Kokot
 Adam Francik
 Bogdan Wajda
 Robert Szewczyk